BEFEJEZŐDÖTT A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGBEN A „NE LEGYÉL ÁLDOZAT!” PROJEKT

A Gödöllői kistérségben 2012 szeptemberében kezdődött a társadalmi kohézió erősítését, az áldozattá válás megelőzését, és a már áldozattá vált állampolgárokat segítő ellátórendszer hatékonyabb működését támogató program. A TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011-0005 számú projekt megvalósítói a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület, a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás, a gödöllői önkormányzat, a kistérség intézményei, civil szervezetei és a térségben élő érdeklődő és aktív lakosok voltak.
A projektindító lakossági fórumokon – melyeket Gödöllőn, Csömörön és Isaszegen tartottunk – nem csak szervezetünket, programjainkat és céljainkat mutattuk be, hanem a kistérségben élők szubjektív biztonságérzetéről szóló reprezentatív kutatásunk eredményeit is.

A projekt megvalósítása során különböző, többféleképpen megvalósuló programjainkkal – pl. nagy létszámú rendezvényeinkkel, kis csoportos képzéseinkkel vagy egyéni tanácsadással – igyekeztünk minél többeket elérni, bevonni. Felnőtteket, gyerekeket, szakembereket és a közösségükért tenni vágyó laikusokat egyaránt meg akartuk szólítani.

Pszichológiai és életvezetési tanácsadó szakemberek a projekt teljes időtartama alatt rendelkezésre álltak, egyéni és intézményi megkeresés alapján problémamegoldó és terápiás segítséget nyújtottak, élményfeldolgozó terápiás csoportokkal dolgoztak iskolákban, kollégiumokban és családok átmeneti otthonában. A terápiás csoportok tagjai az ismételt áldozattá válást megelőző kommunikációs tréningen vettek részt.

Képzéseinken és szakmai továbbképzéseinken új módszerekkel, ismeretekkel, készségekkel gazdagodtak a résztvevők. A helyi lakosoknak és a kistérségben dolgozóknak szervezett önvédelmi tanfolyamok és asszertív kommunikációs tréningek az áldozattá válás elkerüléséhez szükséges fizikai és lélektani ismereteket és készségeket fejlesztették. A kliensekkel dolgozó szakembereknek ügyfélkapcsolati tréningeket szerveztünk, a rendőrségen dolgozók számára speciális képzési anyagot állítottunk össze azzal a céllal, hogy a résztvevők kommunikációs, empátiás és konfliktuskezelő készsége erősödjön. A mediátorképzések népszerűsége és a más helyreállító technikákkal valamint a családi csoport konferencia módszerrel kapcsolatos nyitottság azt jelezte többek között, hogy a gyakorlatorientált, a mindennapokban hasznosítható módszerek elsajátítása iránt nagy az igény. A tanultak alkalmazását mentorok támogatták, és a következő években is minden módon segítik.

Számos előadás és a filmvetítéseket követő beszélgetések teremtettek lehetőséget arra, hogy az áldozattá válás típusairól, kiváltó okairól, felismeréséről és az áldozattá válás elkerülésének módszereiről szóljunk, véleményt cseréljünk.
Kiemelésre érdemesnek tartjuk, hogy iskolai keretek között gyerekeknek is tarthattunk interaktív, játékos konfliktuskezelő programokat a képzéseinken részt vett tanárok közreműködésével annak érdekében, hogy a resztoratív, helyreállító szemlélet és technikák a mindennapok részévé váljanak.
A 10-15 éveseknek szóló rajzpályázat célja is az volt, hogy tudatosítsa a tolerancia, a segítségnyújtás és az együttműködés fontosságát.

A projekt keretében létrejött Helyi Együttműködés Rendszere az intézmények, szervezetek közötti áldozatvédelmi és a megelőzést támogató szakmai munka hatékonyabbá tételének lehetőségeit térképezte fel, javaslatokat dolgozott ki. A munka során az önkormányzatok képviselői, szociális szakemberek, védőnők, pedagógusok, a rendőrség, polgárőrség, a katasztrófavédelem és civil szervezetek munkatársai tájékoztatták naprakészen egymást a gyakran változó körülmények ismeretében, megerősítették szakmai kapcsolataikat.
A Helyi Együttműködés Rendszere folyamatos jövőbeni működésének támogatására protokoll készült.

Bízunk abban, hogy a projekt hozzájárult a Gödöllői Kistérségben élők nagyobb biztonságához, növekedett azok száma, akik nyitottabbá váltak, akik fogékonyabbak lettek a környezetükben élők problémáira, akik segítenek egymásnak, és jobban figyelnek magukra és másokra.

A projekt megvalósításáról a nelegyeladozat.hu oldalunkon részletesen tájékozódhatnak.