Archive for Helyi együttműködés rendszere

Szakmai fórum a gyermekvédelmi jelzőrendszer működéséről

 forum-marc-18

A januári rendezvény után március 18-án a Helyi Együttműködés Rendszere keretében ismét összehívtuk a Gödöllői kistérség gyermekvédelmi jelzőrendszerének tagjait, hogy jobban megismerjék egymás munkáját, illetve szerepét a gyermekvédelemben.

A korábbi alkalmon a gyámhatóság és a védőnők munkáját ismerhették meg a résztvevők, ez alkalommal Forrainé Murányi Judit (a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője), és Bús Terézia (a Máltai Szeretetszolgálat Gödöllői „Fogadó” Pszichoszociális és Támogató Szolgálat intézményvezetője) mutatták be területüket.

A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat komplex szociális szolgáltatásokat biztosít a gödöllőieknek, telephelyükön, ahol már 2007 óta elérhetők, családsegítő, gyermekjóléti, hajléktalan ellátást biztosítanak. Szükség esetén elérhető szállójuk, éjjeli menedékhelyük, nappali melegedőjük, szociális étkeztetést is szerveznek, illetve ellátják kötelező gazdasági feladataikat. Közösségi épületükben kap helyet a kormányhivatal pártfogó felügyelete, illetve a Félkör Alapítvány, akik kábítószerfüggők rehabilitációjával foglalkoznak. A hátrányos helyzetű, aktív korú munkanélkülieknek segítenek visszalépni a munkaerőpiacra, a megváltozott munkaképességűeknek egyéni fejlesztő programokat ajánlanak. Adományközvetítés, ruhaválogatás, jogsegélyszolgálat, klubfoglalkozások, ügyintézés, pszichológiai tanácsadás is szerepel szolgáltatásaik között.

A Forrás munkatársai beszámoltak jelzőrendszeri tevékenységükről is, mint elmondták, minden esetben utána járnak a jelzéseknek, és szerencsére jó a kapcsolatuk a többi jelzőrendszeri taggal. A szolgálatnál jelenleg 5 fő szociális végzettségű családsegítő dolgozik, feladatuk a veszélyeztetettség megelőzése, csökkentése, megszüntetése és a családok képessé tétele a gyereknevelésre. A jelzőrendszer itt szerintük jól működik, amit a számok is bizonyítanak: 2013-ban 7 ezer gyermek élt Gödöllőn (a lakosság 31000 fő), közülük 742 gyerek esetében volt ügy, vagyis a helyi gyerekek minimum 10%-a megfordult náluk, tanácsadáson még ennél is többen.

Bús Terézia, a Máltai Szeretetszolgálat Gödöllői „Fogadó” Pszichoszociális és Támogató Szolgálat intézményvezetője bemutatta munkájukat és 2013-as teljesítményüket – szállító szolgáltatással, személyi segítéssel, otthoni gondozással, szociális ügyintézéssel, tanácsadással, adományokkal, gyógyászati segédeszközökkel, szabadidős programokkal, nyáron gyerektáborral állnak a rászorulók segítségére. Személyi segítés keretében a tavalyi évben 30 főt, a szenvedélybetegek közösségi ellátása keretében 55 főt láttak el.

Posted in: Helyi együttműködés rendszere

Leave a Comment (0) →

Áldozattá (munkanélkülivé) válás a Gödöllői Kistérségben

Munkanélküli előadás

Közös szakmai fórumot tartott február 19-én a Gödöllői Társadalmi Felzárkózási Program, a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum, a Gödöllői Esélyegyenlőségi Program és a pályázatunk keretében működő Helyi Együttműködés Rendszerének Csoportja. A fórum előadásai a munkanélküliség kérdéskörét, a helyi munkanélküliek helyzetét és lehetőségeit mutatták be.

A résztvevőket Pecze Dániel, Gödöllő alpolgármestere köszöntötte, és bemutatta a Gödöllői Társadalmi Felzárkóztatás Programot. A további előadók Kovács Gergő, a Helyi Esélyegyenlőségi Program projekt menedzsere, Szabó Zsuzsanna, a Munkaügyi Kirendeltség vezetője, Podmaniczky Éva, a Kontakt Alapítvány munkatársa, Keveházi Katalin, a JÓL-LÉT Alapítvány elnöke, és Csapó Beatrix, a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum menedzsere voltak.

Az előadásokból megtudhattuk: a Gödöllői Kistérség az országos átlaghoz képest jobb munkanélküliségi mutatókkal rendelkezik, a térség jelenlegi munkaügyi helyzetét – a regisztrált álláskeresők számát és jellemzőit, az állam foglalkoztatáspolitikai eszközeit – a Munkaügyi Kirendeltség vezetője mutatta be. A helyi lakosokért és velük együttműködésben dolgozó, a helyi igényekhez igazodó és kapacitásokat mozgósító programokat, projekteket mutattak be a további előadók. A Foglalkoztatási Paktum jelenleg 73 taggal, köztük önkormányzati, civil, képző és munkaadó partnerekkel 2010 óta működik, tevékenységük keretében pl. pályaorientációs modellprogramot dolgoztak ki, esélyteremtő programokat működtetnek hátrányos helyzetű, ill. kisgyerekes munkakeresőknek. A Kontakt Alapítvány és a JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány munkaerő-piaci felzárkóztató, az esélyegyenlőséget elősegítő képzéseit és szemléletmódját is megismerhettük, mind munkavállalói, mind pedig munkaadói oldalról.

Amint azt összegzésében Kovács Gergő is kiemelte: nagyon fontos az a pozitív szemlélet, amit minden előadás közvetített. A számos jó és működő gyakorlat bizonyítja a Kistérségi szervezetek, intézmények összefogásának és partnerségének hatékonyságát.

A Gödöllői Kistérségi Társulás beszámolója az eseményről (itt megtalálható az előadások teljes anyaga is): itt található

 

Posted in: Helyi együttműködés rendszere

Leave a Comment (0) →

A jelzőrendszer működéséről tartott szakmai fórumot a Helyi Együttműködés Rendszere

Gödöllői fórum 2014. január 30-án

Gödöllői fórum 2014. január 30-án

Gödöllőn tartott fórumot a pályázat keretében működő, több szakma képviselőjét egyesítő Helyi Együttműködés Rendszere január 30-án. A párbeszéd célja ezúttal az volt, hogy a résztvevők megismerjék, hogyan működik a gyakorlatban a jelzőrendszer, kinek milyen feladatai, felelősségei vannak.

Jelzőrendszernek nevezzük azt a (helyi) hálózatot, ami az egyének, családok, helyi közösségek életét, életminőségét, működését alapjaiban befolyásoló problémák, jelenségek észlelésére, azonosítására, jelzésére, valamint megelőzésére és kezelésére alakult. A januári fórumon elsősorban a gyermekvédelmi jelzőrendszerről szólt. A résztvevők többféle területről érkeztek, védőnők, pedagógusok, gyermekvédelmi szakemberek, szociális munkások egyaránt megjelentek.

A meghívott három előadó ez alkalommal Tóbiás-Domonkos Ildikó (a Gödöllői Járási Hivatal Járási Gyámhivatal vezetője), Káposztás Istvánné (kistérségi vezető védőnő) és Kovácsné Sorger Katalin (gödöllői védőnői csoportvezető) volt. Az előadásokból megismerhettük a megszólalók munkáját, az őket kötő jogszabályokat, számos feladatukat és felelősségüket. Bár a Kistérségben sajnos kapacitáshiány és túlterheltség mindegyik szociális területen tapasztalható, a szakemberek biztosították arról a résztvevőket, hogy minden feladatuknak eleget tesznek.

A felmerült kérdések közül egyet mindenképpen szeretnénk kiemelni. A jelzési kötelezettség kapcsán szó esett arról, hogy családon belüli bántalmazás esetén gyakori kérés (néhány esetben fenyegetés) a szülők részéről a szakember felé, hogy ne jelezzen. Azonban ez minden alkalommal meg kell, hogy történjen: a törvény szerint ugyanis a jelzési kötelezettség felülírja az egészségügyi dolgozók titoktartási kötelezettségét is, továbbá, ha kiderül a jelzés elmulasztása, az minden alkalommal fegyelmi eljárást von maga után. Más izgalmas problémák is felvetődtek, főként megtörtént esetek kapcsán. Egy most induló kezdeményezésről pedig annak gazdája, Balogh Gyula (a Gödöllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke) beszélt: szeretné, ha szakmai párbeszéd indulna az oktatási intézmények és a roma önkormányzat, szakemberek között a közösen felvetett problémákról.

A Helyi Együttműködés Rendszerének célja ugyanakkor – persze a fontos szakmai kérdések tisztázásán túl – az együttműködés protokolljának kidolgozása. A jelzőrendszeri tagok így vállalták, hogy problémafeltárást indítanak, megvizsgálják saját szakterületükön a jól vagy kevéssé működő intézményi kapcsolatokat, gyakorlatokat, amiket aztán a következő alkalmon megvitathatnak.

 

Posted in: Helyi együttműködés rendszere

Leave a Comment (0) →

A Helyi Együttműködés Rendszere – szakmai fórum

20130304_helyi_egyuttmukodes_rendszere

A fórum fő témája az áldozattá válás megelőzésének egyik területe, a közbiztonság volt.

Herczog Mária, a projekt vezetője kifejtette, hogy a program a helyi szükségletekre és igényekre kíván reflektálni, és fontos célja, hogy az intézmények együttműködése a program lezárása után is tovább működjön, biztosítva ezzel az elért eredmények fenntarthatóságát. A tapasztalatok alapján kidolgozandó modell más kistérségek, települési együttműködések számára is segítség lehet, ahogy a projekt is felhasználja a máshol bevált, jó gyakorlatokat.

A Gödöllői Rendőrkapitányság vizsgálati alosztályvezetője, Tetézi Szilvia r.hadnagy a rendőrség bűnmegelőzési tevékenységéről számolt be, annak kiemelt területeiről, programjáról, jellemző problémáiról.  Hosszú távon egy átfogó bűnmegelőzési program kidolgozása a céljuk, amely a lakosság minden csoportját képes elérni. Előadásában kitért a családon belüli erőszak és a gyerekek eltűnésének problémáira is, mindkettő esetében szoros szakmai együttműködésre van szükség a segítőszakemberekkel, a hatékony megelőzés és kezelés érdekében, ez elsősorban nem rendőrségi feladat.

A Gödöllői Tűzoltóság és Katasztrófavédelem részéről Bodor Katalin tű. százados a jellemző téli balesetek okait és az aktuális jogszabályváltozásokat ismertette. A kéménytüzek és a szénmonoxid-mérgezés súlyos veszélyt jelentenek a lakosságra. A szabályozások szerint bírságolható az, aki akadályozza a kéményseprők munkáját, vagy emiatt tűzoltás válik szükségessé. A résztvevők felvetették, hogy a lakosság ezzel a változással nincs tisztában, ill. a rossz anyagi, szociális helyzetben élők nem engedhetik meg maguknak a szükséges felújításokat. Valószínűsíthető, hogy az önkormányzatok, ill. a velük szerződött kéményseprő vállalkozások együttműködése könnyíthetne a helyzetükön, csökkenthetné a veszélyeztetettséget.

 

A Gödöllői Közterület-felügyelet vezetője, Zimányi Norbert ismertette a városban működő kamerarendszer működését, kiépítésének célját és a bővítési elképzeléseket. Az adatvédelmi aggályokra válaszolva elmondta, minden a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik, a kezelők szakképzettek, a rendszer zárt, a felvételeket csak külön kérvényre és csak hatóságnak adják ki, így magánszemély nem láthatja azokat. A rendőrség és a közterület-felügyelet közötti megállapodás szerint, ha a felvételeken gyanús dolog látható, a rendőrséget azonnal értesítik, illetve a rendőrség munkatársai maguk is végeznek felügyeleti munkát, így rögtön tudnak intézkedni szükség esetén.

A számos hozzászólás és vélemény alapján Herczog Mária összegzőjében elmondta, hogy komplex segítségnyújtásra van szükség, amelynek alapját a fórum résztvevői által megfogalmazott prioritások képezik, ezek mentén közösen dolgozzák ki a folyamatos együttműködés protokollját.  A jelenlévők megállapodtak abban, hogy a hatékonyság érdekében a továbbiakban a Helyi Együttműködés Rendszerének egy-egy ülése szűkebb problémakörökre fókuszál majd.

 

A fórumon részt vettek:

 • a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás referense,
 • Gödöllő alpolgármestere,
 • a Gödöllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője,
 • a Gödöllői Közterület-felügyelet vezetője,
 • a Gödöllői Rendőrkapitányság alosztályvezetője,
 • a Gödöllői Tűzoltóság és Katasztrófavédelem munkatársa,
 • a Gödöllői Önkormányzat civil referense,
 • az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vezetője,
 • a Regina Alapítvány munkatársai
 • a Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesületének vezetője,
 • Vácszentlászló és Zsámbok települések védőnői,
 • az isaszegi Segítőkéz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
 • a gödöllői polgárőrség képviselője,
 • a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület elnöke és munkatársai.

Posted in: Helyi együttműködés rendszere

Leave a Comment (0) →