A gyermekbántalmazás felismerése

A gyermekbántalmazás, abúzus problémája a gyermekvédelem egyik központi kérdése. A veszélyeztetett gyermek krízisének jelei sokszor egyáltalán nem nyilvánvalóak, de ha biztossá válik is a bántalmazás ténye, gyakran akkor sem egyértelmű a helyzetet észlelő felnőtt számára, hogy mi a teendő vagy hová fordulhat segítségért.

A négy napos tréning célja azon készségek fejlesztése volt, amelyek a gyermekek bántalmazásának felismerését és a beavatkozás, segítségnyújtás módjainak alkalmazását teszik lehetővé, bármely területen is végzik feladataikat a résztvevők.

A továbbképzés során a résztvevők megismerték a bántalmazás formáinak tüneteit, hatásait az áldozattá vált gyerekekre, valamint tudatosodott bennük a bántalmazást elszenvedett gyermekek kezelésében betöltött szerepük.

A képzés során az alábbi témák kerültek feldolgozásra:
• A bántalmazáshoz vezető okok.
• A fizikai, az érzelmi/lelki és a szexuális bántalmazás, elhanyagolás jelei, tünetei.
• A bántalmazás hatása a gyerekre/családra/közösségre.
• A bántalmazott gyerekek viselkedési, magatartási specialitásai.
• Nélkülözhetetlen feladatokat a bántalmazott gyermek/család segítésében.
• Teendők, amelyekkel a gyermeket megvédhetjük a további bántalmazástól.
• Kapcsolatteremtés és kapcsolat fenntartása a bántalmazás elszenvedőivel, valamint az abúzerrel (bántalmazóval) egyaránt.
• Folyamatelemzés és segítő stratégiák meghatározása az erőszakot elszenvedettek támogatására.