A terápiás csoportokban élményfeldolgozás programelem résztvevői számára kommunikációs tréningre volt lehetőség, mellyel mind a két intézmény élt.

Mind a családok átmeneti otthonában, mind a kollégiumban élők számára rendkívül hasznosnak bizonyult a kommunikációs formák, módok megismerése, és ezeknek az emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása, továbbá az erőszakmentes kommunikáció gyakorlása valamint az alkalmazás során tapasztaltak megbeszélése.

Kiemelt témája volt a tréningnek az agresszív és asszertív viselkedés megkülönböztetése. Ennek hatására a csoport tagjainak a bizalmatlansága oldódott. Nyitottabbá váltak a foglalkozásokon és az egymás iránti bizalmatlanságuk, esetlegesen ellenséges megnyilvánulásaik is csökkentek.
Összefoglalva elmondható, hogy a résztvevők sokat tanultak együtt és egymástól a viselkedés, a megfelelő kommunikáció és a konfliktusok kezelése vonatkozásában.