Családi csoport konferencia

A Családi Csoport Konferencia (CSCSK) egy döntéshozó modell, mely lehetővé teszi a családnak és környezetének, hogy a felmerülő problémák megoldására saját erőforrásaira támaszkodjon, bevonva mindazokat, akikben megbízik, és akik hajlandók közreműködni. Alkalmazásával javulnak a társadalmi, szociális kapcsolatok és nő a felelősségvállalás mértéke.

A CSCSK a tág értelemben vett családtagok – a nagycsalád, barátok, szomszédok, stb. – találkozója, amelyet probléma esetén annak megoldására, egy terv kidolgozására hívnak össze. A különleges a CSCSK-ban az a lehetőség, amely felhatalmazza a családokat ügyeik megoldására. Bár a döntések a szakemberek tanácsai mentén születnek, és szükség van az érdekelt szolgáltatók jóváhagyására, de a család és közvetlen környezete játssza a központi szerepet a problémamegoldás legjobb útjának kidolgozásában, a döntések meghozatalában, és a végrehajtás felelőssége is a családé.
A CSCSK szakaszainak, a közreműködők és a résztvevők feladatainak megismertetése, a változó szolgáltatói szerepek gyakorlása a sikeres alkalmazás alapfeltétele.

A képzés célja az volt, hogy megismertessünk a résztvevőkkel egy olyan módszert, amelynek segítségével a családi, lakóhelyi és más közösségi konfliktusok hatékonyan oldhatóak meg az érintettek bevonásával.

A képzés tematikája a következő volt:

1. nap: A resztoratív gyakorlatok filozófiájának, formáinak megismertetése, a családi csoport konferencia eredetének, jogi kereteinek, legjellemzőbb változatainak bemutatása

2. nap: Az esetküldés folyamatának, az előkészítő munkának, a Családi csoport konferencia szakaszainak részletes bemutatása, a független koordinátor és a különféle területek szakértői szerepének, feladatainak ismertetése, megbeszélése, összehasonlítása a jelenlegi gyakorlattal

3. nap: A konferencia megtartásának szerepjáték keretében történő feldolgozása, protokollok begyakorlása, valóságos esetek megoldásának előkészítése a családi csoport konferencia modell alkalmazásával

4. nap: A szupervízión a megtartott családi csoport konferenciák kapcsán felmerült kérdések megválaszolására, problémák tárgyalására, a sikert elősegítő technikák erősítésére került sor