A kommunikációs tréning az asszertív és konstruktív konfliktuskezelési eszköztár bővítésére elnevezésű képzés célja az asszertív és konstruktív eszköztár bővítése volt, azaz olyan viselkedési minták és kommunikációs eszköztár kialakítása, amely egyszerre kemény és kedves: kemény a problémamegoldásban, az érdekek érvényesítésében, ugyanakkor kedves barátságos a partnerrel, legyen az férj, gyerek, vagy éppen munkatárs.
Ennek megfelelően a résztvevők olyan készségeket, technikákat sajátítottak el, melyek a későbbiekben is segítik őket mindennapi konfliktusaik kezelésben, úgy, hogy közben megőrzik a jó kapcsolatot az érintett másik féllel is.

A tréning célja volt emellett olyan érdekérvényesítő magatartás kialakítása, amely növeli a személyes hatékonyságot, a személyes kapcsolatokban az érdekek, jogok konstruktív érvényesítését, a személyes határok megvédését.

A jelentkezők saját életükből hozott példák megoldásával, átbeszélésével gyakorolhatták az asszertív kommunikációt, ami visszajelzéseik alapján különösen izgalmas, tanulságos volt számukra. Szó esett stressz-kezelési módszerekről, személyiség-típusokról, motivációkról, a sikeres kommunikációs eszköztár kialakításában pedig fontos szerepet kaptak önismereti feladatok is.

A tréning csoportjaitól pozitív visszajelzéseket kaptunk, többen a későbbiekben beíratták gyermeküket abba a képzési csoportba, melyet kifejezetten 15-25 év közötti fiataloknak hirdettük meg. Ők nagyon élvezték a tréninget, mivel játékos feladatokon keresztül sajátították el a tudásanyagot és a módszereket. Az elsajátított módszerről az volt a véleményük, hogy „ezt már az iskolában meg kellene tanítani”.

Az elégedettségi kérdőívek eredményei alapján a tréning növelte a résztvevők önbizalmát, elősegítette a pozitív énképük kialakítását, és közvetve jelentősen hozzájárult az (ismételt) áldozattá válás kockázatának csökkentéséhez is.