mediációs képzés

A mediáció egy olyan alternatív vitarendezési és konfliktuskezelési módszer, amelyben a résztvevők egy pártatlan szakember – a mediátor – segítségével jutnak el a megegyezéshez, az egyéni és kölcsönös érdekek figyelembevételével.

A kétszer három napos mediátor képzés célja az volt, hogy a résztvevőket megismertesse a mediáció filozófiájával, eszköztárával, módszereivel és folyamatával, így a szakemberek e technika alkalmazásával az egyének és a családok konfliktusainak kezelésében is hatékony segítséget tudjanak nyújtani.

Első modul: Célja az alapvető ismeretek elsajátítása volt.

Az alábbi képzés egységeket tartalmazta: Konfliktuselméleti alapismeretek és készségek; Tárgyalás és közvetítés; A közvetítői folyamat; A közvetítői tevékenység módszertana, a szükséges készségek áttekintése és gyakorlása; A módszertan és készségek elsajátítása; Pszichológiai ismeretek és készségek; A közvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi ismeretek + etikai dimenziók.

Második modul: Célja a megszerzett ismeretek további gyakorlása, elmélyítése volt, a már megszerzett – és tovább bővítendő – közvetítői tapasztalatok fényében.

Az alábbi képzés egységeket tartalmazta: A konfliktuskezelési ismeretek és készségek fejlesztése; A mediáción részt vevők tárgyalási és konfliktuskezelési stílusának azonosítása; Közvetítői folyamat: a tapasztalatok csoportos feldolgozása; Módszertani és pszichológiai ismeretek és készségek fejlesztése.

A második blokk részét képezi 5 db probléma-specifikus eset-szimuláció, valamint 2 teljes szimulált esetgyakorlat.

 

A képzés során az alábbi kompetenciák megszerezésére volt lehetősége a résztvevőknek:
- közvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi ismeretek,
- pszichológia, tárgyalási ismeretek és készségek,
- kérdezéstechnikai ismeretek,
- tárgyalási, konfliktus kezelési és konfliktus feldolgozó módok megismerése,
- konfliktuskezelési stílus fejlesztése,
- különböző mediációs technikák megismerése,
- a terepmunka során adódó váratlan esetekre való felkészülés.