A terápiás csoportokban élményfeldolgozás című program nem volt tekinthető klasszikus értelemben vett képzésnek, és sajátosságaira tekintettel a megvalósulásához szükséges szervezése is eltért a többi tréningétől.

A feladat olyan közösségek megtalálása volt, ahol a potenciális résztvevők – a rászorultságukon túl – nem idegenek egymásnak, van esélye csoportban a problémák feltárásának, megbeszélésének, a tapasztalatok megosztásának.

A helyismerettel rendelkező áldozatsegítő tanácsadók egy fogadókész családok átmeneti otthona és egy iskolai kollégium mellett döntöttek a program megvalósításának helyszíneként, és a csoportok jellemzői, valamint a problémák különbözőségére tekintettel más-más tematika alapján dolgoztak.

A családok átmeneti otthonában a csoportfoglalkozások az alábbi tematika alapján valósultak meg:
• Csoportépítés, pozitív megerősítés
• Munkaerő piaci esélyek növelése, álláskeresési technikák
• Megbocsátás, megbékélés
• Vágyaink, álom/valóság/célkitűzés
• Ünnepek/Hétköznapok
• Visszatekintés, visszajelzések

A kollégiumi csoportmunka célja az elhúzódó egyéni és kiscsoportos konfliktusok okainak feltárása és feldolgozása volt.