Lakossági fórumok Isaszegen és Csömörön

P1040876

2013. március 21-én Isaszegen, 25-én Csömörön lakossági fórumon mutatkozott be a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület Ne Legyél Áldozat! című projektje.

Az isaszegi fórum első részében Herczog Mária beszélgetett iskolás diákokkal, majd folytatásképpen Hatvani Miklós, Isaszeg polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Mint mondta, nagyon fontos terület az, amelyet a projekt megcéloz, és különösen fontos az együttműködés az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés területén.

Herczog Mária, a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület elnöke bemutatta a projekt főbb elemeit az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés, valamint a civil és intézményi együttműködés területein. Hosszú távú cél, hogy egyfajta helyi öntevékenységet generáljon, hiszen már kis dolgokkal is nagyon sokat lehet tenni a közösségért.

A projekt megvalósítása során végzett kistérségi adatfelvétel Isaszegre vonatkozó eredményeit Hadházy Ágnes ismertette. Kiemelte, hogy a településen élők szubjektív biztonságérzete a kistérségi átlagnál rosszabb. Annak ellenére, hogy elmondta, a kistérségre reprezentatív minta adatainak az egyes településekre vonatkozó megállapításait némi távolságtartással kell kezelni, ez az eredmény mégis meglepte a helyieket. Más vonatkozásokban nem különbözik az isaszegi válaszadók álláspontja a kistérség átlagától, kiemelkedően magas az intézményekkel, így az önkormányzattal, rendőrséggel és a polgárőrséggel való lakossági elégedettség.

A Gödöllői Rendőrkapitányság részéről Mondok Zoltán r. százados tartott előadást, aki Isaszeg közbiztonságán túl a hamarosan megnyíló új rendőrőrsről is tájékoztatott. Fontosnak tartotta megemlíteni a rendőrség, polgárőrség és a lakosság közötti jó együttműködést, ami azt is jelzi, hogy az emberek odafigyelnek egymásra.

A lakossági hozzászólók kérdései, észrevételei elsősorban a rendőrség munkájához, valamint a kérdőíves adatfelvételről elmondottakhoz kapcsolódtak.

 

A csömöri fórumon Fábri István, Csömör polgármestere köszöntötte a megjelenteket, támogatásáról biztosította a projektet, és üdvözölte az áldozattá válás megelőzésére fektetett hangsúlyt. Mint elmondta, Csömör település a civil szerveződések szempontjából az országos átlag felett teljesít, kb. 9000 lakosára 100 civil szervezet jut.

A projektet megvalósító egyesület részéről Hadházy Ágnes foglalta össze, milyen programokon vehetnek részt a motivált, érdeklődő szakemberek és laikusok 2014 májusáig. Képzések, előadások, filmvetítések, szakmai fórumok várják az érdeklődőket. Bemutatta továbbá a kistérségi reprezentatív adatfelvétel Csömörre vonatkozó eredményeit.

Dr. Bozsó Zoltán r. dandártábornok, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője beszámolt a rendőrség helyi tapasztalatairól, munkájáról. Mint mondta, Csömör az országos átlagnál kevésbé terhelt bűncselekményekkel, ebben pedig szerepe van a jól működő polgárőrségnek is.

A csömöri Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője, Hegyesiné Nagy Ibolya bemutatta intézményének szerteágazó munkáját, az idősek klubjától az önkéntes tizenéveseken át a kríziskonyháig, a bűnmegelőzési programokig, hangsúlyozta, hogy figyelnünk kell egymásra, időseinkre, fiataljainkra, a közösség segítségét igénylő tagjaira.

Johann Gyula evangélikus lelkész a közösség iránti elköteleződés fontosságáról, az összefogás erejéről, a közösségről, mint lehetséges erőforrásról osztotta meg gondolatait.

A megjelentek közül néhányan a velük megesett sérelmeket, tragédiák történetét osztották meg a résztvevőkkel részben okulásként, részben figyelem felhívásként, részben segítséget kérve. Számukra a helyszínen lévő szakemberek azonnali segítséget ajánlottak.

 

Posted in: Archív program, Programok

Leave a Comment (0) ↓